Vážení rodiče,

před zahájením zimní tenisové tréninkové sezóny 2022/2023 Vám předkládáme informaci o cenách tréninků v rámci tenisové akademie TJ Radlice, pokyny pro platby, výši příspěvků na další sezónu a další.

Výbor tenisového oddílu TJ Radlice a výbor TJ Radlice rozhodli na svém jednání, že i přes poměrně kritickou situace s cenami energií a praktické nemožnosti predikovat, jak se bude situace v zimní sezóně 2022/2023 vyvíjet, bude i v nastávající zimní sezóně areál TJ Radlice otevřen pro sportování dětí a dospělých.

I přes neustále se zvyšující ceny energií a také nižšímu objemu dotací, které dostáváme jako příspěvek pro zajištění tréninků mládeže, budeme hráčům tenisové akademie, na základě jejich členství v tenisovém oddíle TJ Radlice a zaplacení členských příspěvků, poskytovat i nadále následující výhody:

– slevu na hodinu odehranou v rámci TA v zimním období

90 a 100 Kč/hod ( dle pásma ) z ceníkové ceny pro všechny hráče

trénující v rámci tenisové akademie Radlice

– zdarma cenu za pronájem kurtů v letních měsících

– možnost hry v zimní sezóně o víkendech za cenu 300 Kč/hod za pronájem kurtu. Podmínkou je objednaná alespoň jedna hodina v rámci tréninků AKA v týdnu ( dvě hodiny ve dvou atd. )

– míče pro tréninky a mistrovská utkání

– slevu na veškeré nabízené zboží 15%

 

Platba za odtrénované hodiny v jednotlivých měsících bude tak, jako v minulém roce, hrazena zpětně po odehraném měsíci. O částce za uplynulý měsíc budete vždy informováni, prosíme o dodržení termínů pro splatnost.

 

Pro zmírnění dopadů částečné redukce výhod Vám budou nabízet trenéři tenisové akademie tréninky ve více hráčích a tréninky o víkendech.

 

CENÍK, PRAVIDLA A INFORMACE PRO TENISOVOU AKADEMII TJ RADLICE zimní sezóna 2022/2023 a letní sezóna 2023

CENÍK TA zimní sezóna 2022/2023 GreenSet – trénink trenéři TA

Počet hráčů na kurtu

Cena trenér/hod

Cena kurt/hod

Cena trenér + kurt/hod celkem

do 15:00

od 15:00 do 14:00

od 14:00

1

400,- 320,- 480,- 720,-

880,-

2

210,- 160,- 240,- 370,- 450,-
3 150,- 107,- 160,- 257,-

310,-

4 120,- 80,- 120,- 200,-

240,-

 

CENÍK TA zimní sezóna 2022/2023 antuka – trénink trenéři TA

Počet hráčů na kurtu

Cena trenér/hod Cena kurt/hod Cena trenér + kurt/hod celkem
do 15:00 od 15:00 do 14:00

od 14:00

1

400,- 260,- 420,- 660,- 820,-

2

210,- 130,- 210,- 340,- 420,-
3 150,- 87,- 140,- 237,-

290,-

4 120,- 65,- 105,- 185,-

225,-

 

CENÍK TA zimní sezóna 2022/2023Green Set– trenér P.Paroulek

Počet hráčů na kurtu

Cena trenér/hod

Cena kurt/hod

Cena trenér + kurt/hod celkem

do 15:00

od 15:00 do 14:00

od 14:00

1

530,- 320,- 480,- 850,- 1010,-
2 275,- 160,- 240,- 435,-

515,-

3

190,- 107,- 160,- 297,- 350,-
4 150,- 80,- 120,- 230,-

270,-

 

CENÍK TA zimní sezóna 2022/2023 antuka – trenér TA P. Paroulek

Počet hráčů na kurtu

Cena trenér/hod

Cena kurt/hod

Cena trenér + kurt/hod celkem

do 15:00

od 15:00 do 15:00

od 15:00

1

530,- 260,- 420,- 790,- 950,-
2 275,- 130,- 210,- 405,-

485,-

3

190,- 87,- 140,- 277,- 330,-
4 150,- 65,- 105,- 215,-

255,-

 

CENÍK TA letní sezóna 2023 GreenSet i antuka – trénink trenéři TA

Počet hráčů na kurtu

Cena trenér/hod

Cena kurt/hod

( zdarma v rámci oddílových příspěvků )

Cena trenér + kurt/hod celkem

1

400,- 0,- 400,-
2 210,- 0,-

210,-

3

150,- 0,- 150,-
4 120,- 0,-

120,-

 

 CENÍK TA letní sezóna 2023 GreenSet i antuka – trenér TA Petr Paroulek

Počet hráčů na kurtu

Cena trenér/hod

Cena kurt/hod

( zdarma v rámci oddílových příspěvků )

Cena trenér + kurt/hod celkem

1

630,- 0,- 630,-
2 325,- 0,-

325,-

3

220,- 0,- 220,-
4 175,- 0,-

175,-

 

INFO PRO RODIČE

 

PRAVIDLA PRO PLATBY TA

 

TERMÍNY PLATEB TA 2022/2023

Platby

Cena / termín
1. platba – záloha při vstupu do TA

5000 Kč / nejpozději do 10.10.2022

splatnost dalších plateb na základě měsíčního vyúčtování

dle vyúčtování / nejpozději do 15. dne následujícího měsíce

 

PRAVIDLA PRO OBJEDNÁNÍ A OMLUVENÍ TRÉNINKU TA

Tréninky tenisové akademie probíhají v sezóně 2022/2023 od 1.10.2022 do 30. 9. 2023.

 Hráči si objednají tréninky na zimní sezónu, po dohodě s hlavním trenérem akademie, nejpozději do 30.9.2022. Tréninky na letní sezónu budou objednávány po dohodě s hlavním trenérem akademie na jaře 2023.

 

 Omluvenku z tréninku je nutné sdělit hlavnímu trenérovi akademie nejpozději do 12.00 hodin předchozího dne. Hodina, která není řádně ( sms hlavní trenér na číslo 601 353 602 ) a včas omluvená je počítána jako odehraná v plné ceně hala + trenér. V případě zvláštních důvodů pro nepřítomnost rozhodne o dalším postupu, na základě písemné žádosti rodičů, výbor tenisového oddílu.

Pokud se podaří včas neomluvenou hodinu obsadit jiným hráčem tenisové akademie ( a to aktivitou včas neomluveného hráče, případně aktivitou hlavního trenéra tenisové akademie ), platí včas neomluvený hráč pouze cenu haly, náhradní hráč platí cenu trenéra a cenu haly 200 Kč.

 

OSTATNÍ INFORMACE TA

Tréninky v zimním období probíhají v 3 hale s pevným povrchem a také na antukových kurtech č. 4 a 5 v horním areálu SPORTCENTRA Radlice. Nutností je mít sportovní obuv a sportovní oblečení. Je zakázáno chodit v obuvi, která je znečistěná antukou, na pevný povrch do 3 haly.

V letních měsících probíhají tréninky v dolním areálu na kurtech 7 – 11.

V letních měsících 2023 bude tenisovým oddílem organizováno tenisové soustředění.

Příchod na kurt i do haly nejdříve 5 minut před začátkem jejich tréninkové jednotky.

 

Do 30. 9. 2022 prosíme o odevzdání potvrzení lékaře o schopnosti sportovního zatížení dítěte. Formulář obdržíte u hlavního trenéra tenisové akademie.

 

Podmínky pro přítomnost v areálu a hru se mohou měnit v průběhu sezóny na základě nařízení vlády ČR v souvislosti s opatřeními v boji proti Covid 19, případně v souvislosti z dodávkami energií pro tenisový areál. O případných opatřeních budete vždy včas informováni trenéry a na webu www.tenisradlice.cz.

 

V případě nejasností či dotazů prosím volejte na tel.:

 

Informace také naleznete na www.tenisradlice.cz

 

Věříme, že i v letošní zimní sezóně budeme moci Vašim dětem poskytnout v plné míře vše pro zlepšení jejich tenisových dovedností.

Martin Braun

předseda tenisového oddílu