CENÍK, PRAVIDLA A INFORMACE PRO TENISOVOU AKADEMII TJ RADLICE zimní sezóna 2023/2024 a letní sezóna 2024

CENÍK TA zimní sezóna 2023/2024 GreenSet – trénink trenéři TA

Počet hráčů na kurtu Cena trenér/hod Cena kurt/hod Cena trenér + kurt/hod celkem
do 15:00 od 15:00 do 14:00 od 14:00
1 400,- 340,- 500,- 740,- 900,-
2 210,- 180,- 260,- 390,- 470,-
3 150,- 127,- 180,- 277,- 330,-
4 120,- 100,- 140,- 220,- 260,-

 

CENÍK TA zimní sezóna 2023/2024 antuka – trénink trenéři TA

Počet hráčů na kurtu Cena trenér/hod Cena kurt/hod Cena trenér + kurt/hod celkem
do 15:00 od 15:00 do 14:00 od 14:00
1 400,- 280,- 440,- 680,- 840,-
2 210,- 150,- 230,- 360,- 440,-
3 150,- 107,- 160,- 257,- 310,-
4 120,- 85,- 125,- 205,- 245,-

 

CENÍK TA zimní sezóna 2023/2024 Green Set– trenér P.Paroulek

Počet hráčů na kurtu Cena trenér/hod Cena kurt/hod Cena trenér + kurt/hod celkem
do 15:00 od 15:00 do 14:00 od 14:00
1 630,- 340,- 500,- 970,- 1130,-
2 325,- 180,- 260,- 505,- 585,-
3 225,- 127,- 180,- 352,- 405,-
4 175,- 100,- 140,- 275,- 315,-

 

CENÍK TA zimní sezóna 2023/2024 antuka – trenér TA P. Paroulek

Počet hráčů na kurtu Cena trenér/hod Cena kurt/hod Cena trenér + kurt/hod celkem
do 15:00 od 15:00 do 15:00 od 15:00
1 630,- 280,- 440,- 910,- 1070,-
2 325,- 150,- 230,- 475,- 555,-
3 225,- 107,- 160,- 332,- 385,-
4 175,- 85,- 125,- 260,- 300,-

 

CENÍK TA letní sezóna 2024 GreenSet i antuka – trénink trenéři TA

Počet hráčů na kurtu Cena trenér/hod Cena kurt/hod

( zdarma v rámci oddílových příspěvků )

Cena trenér + kurt/hod celkem
1 400,- 0,- 400,-
2 210,- 0,- 210,-
3 150,- 0,- 150,-
4 120,- 0,- 120,-

 

 

CENÍK TA letní sezóna 2024 GreenSet i antuka – trenér TA Petr Paroulek

Počet hráčů na kurtu Cena trenér/hod Cena kurt/hod

( zdarma v rámci oddílových příspěvků )

Cena trenér + kurt/hod celkem
1 630,- 0,- 630,-
2 325,- 0,- 325,-
3 225,- 0,- 225,-
4 175,- 0,- 175,-

 

 

 

 

 

 

 

INFO PRO RODIČE

 

PRAVIDLA PRO PLATBY TA

  1. dne v následujícím měsíci a je počítána na základě počtu odehraných, případně také včas neomluvených hodin v daném měsíci

 

TERMÍNY PLATEB TA 2023/2024

Platby Cena / termín
1. platba – záloha při vstupu do TA 5000 Kč / nejpozději do 10.10.2023
splatnost dalších plateb na základě měsíčního vyúčtování dle vyúčtování / nejpozději do 15. dne následujícího měsíce

 

PRAVIDLA PRO OBJEDNÁNÍ A OMLUVENÍ TRÉNINKU TA

Tréninky tenisové akademie probíhají v sezóně 2023/2024 od 1.10.2023

do 30. 9. 2024.

 

Hráči si objednají tréninky na zimní sezónu, po dohodě s hlavním trenérem akademie, nejpozději do 25.9.2023. Tréninky na letní sezónu budou objednávány po dohodě s hlavním trenérem akademie na jaře 2024.

 

 

Omluvenku z tréninku je nutné sdělit hlavnímu trenérovi akademie nejpozději

do 12.00 hodin předchozího dne. Hodina, která není řádně ( sms hlavní trenér na číslo 601 353 602 ) a včas omluvená je počítána jako odehraná v plné ceně hala + trenér. V případě zvláštních důvodů pro nepřítomnost rozhodne o dalším postupu, na základě písemné žádosti rodičů, výbor tenisového oddílu.

Pokud se podaří včas neomluvenou hodinu obsadit jiným hráčem tenisové akademie ( a to aktivitou včas neomluveného hráče, případně aktivitou hlavního trenéra tenisové akademie ), platí včas neomluvený hráč pouze cenu haly, náhradní hráč platí cenu trenéra a cenu haly 200 Kč.

 

OSTATNÍ INFORMACE TA

Tréninky v zimním období probíhají v 3 hale s pevným povrchem a také na antukových kurtech č. 4 a 5 v horním areálu SPORTCENTRA Radlice. Nutností je mít sportovní obuv a sportovní oblečení. Je zakázáno chodit v obuvi, která je znečistěná antukou, na pevný povrch do 3 haly.

V letních měsících probíhají tréninky v dolním areálu na kurtech 7 – 11.

V letních měsících 2023 bude tenisovým oddílem organizováno tenisové soustředění.

Příchod na kurt i do haly nejdříve 5 minut před začátkem jejich tréninkové jednotky.

 

Do 25.9.2023 prosíme o odevzdání potvrzení lékaře o schopnosti sportovního zatížení dítěte. Formulář obdržíte u hlavního trenéra tenisové akademie.

 

Podmínky pro přítomnost v areálu a hru se mohou měnit v průběhu sezóny v souvislosti z dodávkami energií pro tenisový areál. O případných opatřeních budete vždy včas informováni trenéry a na webu www.tenisradlice.cz.

 

 

V případě nejasností či dotazů prosím volejte na tel.:

 

Informace také naleznete na www.tenisradlice.cz