O osudu a formě mistrovských soutěží družstev rozhodne PTS v nejbližších dnech na základě aktuálních opatření. Věříme, že alespoň nějaká forma soutěží družstev bude v letošní sezóně umožněna.

NA SEZÓNU 2021 JSME PŘIHLÁSILI NÁSLEDUJÍCÍ DRUŽSTVA :

 

Jakmile budeme znát nějaké podrobnosti ohledně soutěží družstev 2021 – zveřejníme je na webu tenisradlice.cz