Informace pro členy tenisového oddílu.

Na základě rozhodnutí výboru tenisového oddílu byla pro členy tenisového oddílu TJ Radlice nově stanovena cena za hodinu pronájmu kurtu v zimním období, mimo hodiny v režimu trvalé rezervace, ve výši 200 Kč/hod.

Cena platí pro rezervaci volných hodin v týdnu i během víkendu, vztahuje se i na hru člen – nečlen.

Hodinu možno rezervovat 14 dní předem, rušení bez poplatku je možné 12 hodin před začátkem hodiny. Při zrušení po tomto termínu je nutné hodinu zaplatit.

Z této ceny je vyloučena hra, kdy je v pozici trenéra člen TJ Radlice a hodina je rezervována na jeho jméno.