attention-148478_960_720

PŘEHLED A PLATBA ODDÍLOVÝCH A ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ODDÍLU TENISU PRO ROK 2019

Vážení členové tenisového oddílu,

prosíme o zaplacení členských příspěvků za oddíl tenisu

Tělovýchovné jednoty Radlice z.s. na rok 2019.

Termín zaplacení příspěvků je 10.3.2019.

Pokyny k platbě:
Platbu uhraďte bankovním převodem na:
č.ú. – 2801520363/2010;
VS rodné číslo člena;
SS 5100;
Zpráva pro příjemce -pozn. –jméno člena