Kutvirtova ul.

150 00, Praha 5

+420 728 743 034

OD 3.5. SPOUŠTÍME TENISOVOU ŠKOLIČKU A VŠECHNY KURTY MÁME V PROVOZU

Vážení návštěvníci tenisového areálu,

Od pondělí 3.5.2021 opět spouštíme tréninky v tenisové školičce a mohu již probíhat tréninky ve více hráčích na základě vládního opatření publikovaného na PTU Praha.

Vláda na svém mimořádném jednání 29.4. schválila nová opatření Ministerstva zdravotnictví. Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN nadále omezuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti. Výjimku mají stejně jako v minulých obdobích pouze školy a profesionální sportovci.

Opatření nově stanovuje výjimku ze zákazu shromažďování pro sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, a to pouze v sedmi krajích ČR s dobrou epidemiologickou situací, kam patří i Praha. Sportovat může organizovaná mládež mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 20 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.). Subjekt organizující sportovní přípravu musí vést evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření.

Účastník sportovní přípravy se před zahájením tréninku musí klubu prokázat jednou z následujících podmínek:

 • prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • prokáže, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • prokáže, že osobě byl vystaven certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • prokáže, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Kluby organizující sportovní přípravu prokázání podmínek musí kontrolovat a účastníku, který nesplní výše zmíněné podmínky, resp. v případě účastníka, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

Česká unie sportu tradičně připravuje právní výkladové stanovisko, které se může zdržet konzultací nejasností s ministerstvem zdravotnictví.

.

Všechny kurty v horním areálu (3x GreenSet a 2x antuku) máme v provozu, stejně tak i 5 antukových kurtů ve spodním areálu využívaných především tenisovou akademií.

 

Pro naše sportoviště budou platit následující pravidla :

 • sprchy a šatny budou uzavřeny, toalety budou k dispozici
 • dodržování hygienických opatření – rozestupy min. 2 metry, ochrana dýchacích cest při pohybu mimo hru na tenisovém kurtu

 

DOPORUČENÍ PTS ZE DNE 1.4.2021

 • uzavřít zázemí s výjimkou WC
 • povinnost dezinfekce rukou před vstupem na dvorec
 • dodržovat rozestupy, hráči střídají strany po své pravé ruce
 • zajistit minimální potkávání osob při vstupu a odchodu z dvorce

 

Výbor Tělovýchovné jednoty Radlice z.s.