tenisradlice

CENA JEDNORÁZOVÉ REZERVACE PRO ČLENY TENISOVÉHO ODDÍLU

Informace pro členy tenisového oddílu.

Na základě rozhodnutí výboru tenisového oddílu byla pro členy tenisového oddílu TJ Radlice nově stanovena cena za hodinu pronájmu kurtu v zimním období, mimo hodiny v režimu trvalé rezervace, ve výši 200 Kč/hod.

Cena platí pro rezervaci volných hodin v týdnu i během víkendu, vztahuje se i na hru člen – nečlen.

Hodinu možno rezervovat 14 dní předem, rušení bez poplatku je možné 12 hodin před začátkem hodiny. Při zrušení po tomto termínu je nutné hodinu zaplatit.

Z této ceny je vyloučena hra, kdy je v pozici trenéra člen TJ Radlice a hodina je rezervována na jeho jméno.